کنسانتره کیوی

موضوعات آزاد برای دانش بیشتر

ویژگی های یک کنسانتره با کیفیت میوه کیوی

کنسانتره میوه روشی برای نگهداری و استفاده بهینه از میوه ها برای مدت طولانی و جلوگیری از فساد آنهاست.
کنسانتره کیوی باکیفیت باید دارای ویژگی های زیر باشد:

رنگ آن باید شفاف و شفاف باشد نه کدر و کدر
طعم کنسانتره باید مطبوع باشد و طراوت میوه در آن احساس شود.
کنسانتره کیوی باید از میوه های درشت و رسیده تولید شود.
مراحل تولید کنسانتره باید از ابتدا تا انتها تحت نظر پزشکان متخصص باشد.
در بشکه های فلزی ذخیره می شود.
این میوه دارای خواص کیوی است و ویتامین ها و مواد معدنی موجود در کیوی در طول فرآیند تولید از بین نرفته است.
۰ ۰